KRBY - sú vlastne obstavbou krbovej vložky a fungujú na princípe prúdenia vzduchu.

Krby rozdeľujeme prevažne do dvoch základných typov a to:

 • akumulačné krby a 
 • teplovzdušné krby

nie je však výnimkou ani kombinácia oboch typov krbov.

Ukážka akumulačného krbu

Akumulačný krb

Ukážka teplovzdušného krbu

Teplovzdušný krb

Plášť krbovej vložky odovzdáva teplo nasávanému studenému vzduchu, prúdiacemu okolo krbovej vložky a ten následne odovzdáva nadobudnutú energiu plášťu obstavby, prípadne sa šíri prieduchmi, za pomoci ventilátora aj do vzdialenejších miestností.

To nám umožňuje veľmi efektívne a relatívne v krátkom čase vyhriať miestnosti na požadovanú teplotu. Takýto nábeh tepla ma opodstatnené využitie hlavne v príležitostne obývaných stavbách, ako sú dnes veľmi populárne rekreačne a víkendové chaty či domčeky.

Je to ale aj dnes veľmi obľúbený bytový doplnok s takmer neobmedzenými designovými možnosťami, spríjemňujúci nám dlhé zimné večery.

Ukážky krbov
Výhody a nevýhody

Aké sú výhody?

 • pomerne rýchly nábeh tepla (cca do 15min. vyššia pocitová teplota)
 • jednoduchšie rozkúrenie (kratšia vzdialenosť spalín z ohniska do komína)
 • cenovo menej náročný
 • nižšia hmotnosť
 • nenáročný na kvalitu paliva
 • vyššia variabilita designu (viac možnosti na tvorbu vlastného smeru)
 • efektívny pri temperovaní v chladnejších ročných obdobiach (jar, jeseň)

Aké sú nevýhody?

 • nedostatočne uchováva energiu produkovanú palivom (slabá akumulácia tepla)
 • vyššia prašnosť (menej vhodná do prostredia alergikov a astmatikov)
 • vyššia spotreba vzduchu (vyžaduje dostatočný prísun vzduchu z exteriéru)
 • potreba častého prikladania paliva (fyzicky a časovo viac náročný na obsluhu)
 • častejšie  čistenie ohniska ( veľké množstvo popola)
 • tvorba tepelných zón (tepelná nepohoda, v blízkosti krbu je horúco, ďalej od krbu je chladno)
 • nutné rozkladať oheň každý deň
 • náročnejší na kvalitu komína (priemer, účinná výška)

Spoľahnite sa na odborníkov, ktorí pre vás pripravia návrh rodinného krbu presne podľa vašich potrieb a požiadaviek.

Kontaktujte nás.