Kachľove pece - tento typ tepelného zdroja sprevádza ľudstvo už niekoľko storočí.

Prechádzal určitým vývojom od jednoduchého obstavania ohňa kameňmi a hlinou až do dnešnej podoby. Jedná sa o najdômyselnejšie prepracovaný spôsob spaľovania dreva a využitia tejto energie.

Princíp kachľových pecí

Princípom kachľových pecí je odovzdať tokom spalín cez vnútorné ťahy pece čo najväčšiu časť energie vytvorenej horením dreva, okolitým stenám ťahov. Tá sa postupne akumuluje a po určitom čase sa vo forme tepla prestupom stien (akumulačnej masy) dostáva na povrch pece. Odtiaľ sálavým žiarením nahrieva okolité predmety, steny a podlahu a tak zamedzuje tvorbe nie veľmi príjemných tepelných zón.

Takéto sálavé teplo má dokonca priaznivé účinky na ľudský organizmus. Široká škála farieb a tvarov od rôznych výrobcov stavebných prvkov teda kachlíc nám už dnes umožňuje uspokojiť dopyt, menej či viac náročných požiadaviek klientov na kachľové pece.

Ukážky kachľových pecí
Výhody a nevýhody kachľových pecí

Aké sú výhody?

 • zdravé sálavé teplo
 • kvalitné akumulačné schopnosti
 • nízke prevádzkové náklady (malá spotreba dreva)
 • dlhá životnosť
 • malé tepelné straty
 • dominantný architektonický prvok domova
 • fyzicky a časovo nenáročná obsluha (dlhý interval prikladania paliva)
 • nepatrná tvorba popola (čistenie cca. raz mesačne)
 • nie je nutné zakaždým rozkladať oheň (triesky vzbĺknu samé pri kontakte s ohniskom)

Aké sú nevýhody?

 • vyššia hmotnosť (potrebný pevný podklad)
 • vyššie prvotné náklady
 • potreba používať kvalitné suché drevo
 • dlhší čas nábehu na prevádzkovú teplotu
 • časovo náročnejšia stavba

Spoľahnite sa na odborníkov, ktorí pre vás pripravia návrh kachľovej pece presne podľa vašich potrieb a požiadaviek.

Kontaktujte nás.